Q1 là gì? Ý nghĩa của từ q1 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

Q1 là gì? Ý nghĩa của từ q1

Q1 là gì ?

Q1 là “First quarter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ Q1

Q1 có nghĩa “First quarter”, dịch sang tiếng Việt là “Quý đầu tiên”.

Q1 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng Q1 là “First quarter”.

Một số kiểu Q1 viết tắt khác:
+ First qualifying period: Giai đoạn vòng loại đầu tiên.
+ First Quartile: Phần tư thứ nhất.
+ The first: Đầu tiên.
+ First three months: Ba tháng đầu.
+ First session: Phần đầu tiên.

Post Top Ad