ROI là gì? Ý nghĩa của từ roi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

ROI là gì? Ý nghĩa của từ roi

ROI là gì ?

ROI là “Return On Investment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ROI

ROI có nghĩa “Return On Investment”, dịch sang tiếng Việt là “Hoàn lại vốn đầu tư”.

ROI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ROI là “Return On Investment”.

Một số kiểu ROI viết tắt khác:
+ Release Of Information: Phát hành thông tin.
+ Republic Of Ireland: Cộng hòa Ireland.
+ Region Of Interest: Khu vực quan tâm.
+ Remnant Of Israel: Tàn dư của Israel.
+ Rhino Outdoor International: Quốc Tế Ngoài Trời Rhino.
+ Return On Integration: Tích hợp trở lại.
+ Ragnar Original Innovations: Những đổi mới ban đầu của Ragnar.
+ Regions Of Interest: Khu vực quan tâm.
+ Reactive Oxygen Intermediates: Oxy phản ứng trung gian.
+ Roomba Open Interface: Giao diện mở Roomba.
+ Radiation Oncology Institute: Viện ung bướu xạ trị.
+ Radius Of Influence: Bán kính ảnh hưởng.

Post Top Ad