WCR là gì? Ý nghĩa của từ wcr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

WCR là gì? Ý nghĩa của từ wcr

WCR là gì ?

WCR là “World Coffee Research” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WCR

WCR có nghĩa “World Coffee Research”, dịch sang tiếng Việt là “Nghiên cứu cà phê thế giới”.

WCR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WCR là “World Coffee Research”.

Một số kiểu WCR viết tắt khác:
+ West Coast Railways: Đường sắt Bờ Tây.
+ West Central Railway: Đường sắt Tây Trung tâm.
+ West Cross Route: Tuyến đường Tây Cross.
+ West Central Railways: Đường sắt Tây Trung tâm.
+ Waist-to-chest ratios: Tỷ lệ eo-ngực.
+ West Cheshire Railway: Đường sắt Tây Cheshire.
+ West Coast Relays: Rơle Bờ Tây.
+ Wood Cheneau Rigo: Gỗ Cheneau Rigo.
+ Waterloo Central Railway: Đường sắt trung tâm Waterloo.
+ West Clare Railway: Đường sắt Tây Clare.
+ Wimbledon and Croydon Railway: Đường sắt Wimbledon và Croydon.
+ Warminster Community Radio: Đài phát thanh cộng đồng Warminster.
+ West Cornwall Railway: Đường sắt Tây Cornwall.
+ West of Chord Road: Phía Tây đường Chord.
+ Western Counties Railway: Đường sắt các quận phía Tây.
+ World Conference Resolution: Nghị quyết Hội nghị Thế giới.

Post Top Ad