RUFF là gì? Ý nghĩa của từ ruff - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

RUFF là gì? Ý nghĩa của từ ruff

RUFF là gì ?

RUFF là “Ranik Ultimate Fighting Federation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RUFF

RUFF có nghĩa “Ranik Ultimate Fighting Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn chiến đấu cuối cùng Ranik”.

RUFF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RUFF là “Ranik Ultimate Fighting Federation”.

Post Top Ad