WR là gì? Ý nghĩa của từ wr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

WR là gì? Ý nghĩa của từ wr

WR là gì ?

WR là “World Record” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WR

WR có nghĩa “World Record”, dịch sang tiếng Việt là “Kỉ lục thế giới”.

WR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WR là “World Record”.

Một số kiểu WR viết tắt khác:
+ Wolf-Rayet: Sói-Rayet.
+ Western Railways: Đường sắt phía Tây.
+ World Rugby: Bóng bầu dục thế giới.
+ Wide Receiver: Bộ thu rộng.
+ Wassermann Reaction: Phản ứng Wassermann.
+ Western Range: Dãy Tây.
+ Wrestle Rampage: Đấu vật điên cuồng.
+ Western Region: Khu vực phía Tây.
+ Writhes: Quằn quại.
+ Weather Resistant: Chịu được thời tiết.
+ Western Railway: Đường sắt phía Tây.
+ World Revolution: Cách mạng thế giới.
+ Wigtownshire Railway: Đường sắt Wigtownshire.
+ Water Rescue: Cứu nước.
+ Wycombe Railway: Đường sắt Wycombe.
+ Wiltshire Radio: Đài phát thanh Wiltshire.
+ Women's Reserve: Dự bị nữ.
+ Wood Residence: Khu dân cư gỗ.
+ Western Reserve: Khu bảo tồn phía Tây.

Post Top Ad