SRSS là gì? Ý nghĩa của từ srss - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

SRSS là gì? Ý nghĩa của từ srss

SRSS là gì ?

SRSS là “Swing Role Surveillance System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SRSS

SRSS có nghĩa “Swing Role Surveillance System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống giám sát vai trò xoay”.

SRSS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SRSS là “Swing Role Surveillance System”.

Một số kiểu SRSS viết tắt khác:
+ School for Regulatory Studies and Supervision: Trường Nghiên cứu và Giám sát Quy định.
+ Structural Reform Support Service: Dịch vụ hỗ trợ cải cách cơ cấu.
+ Standards on Related Services: Tiêu chuẩn về các dịch vụ liên quan.
+ Square Root of the Sum of the Squares: Căn bậc hai của Tổng bình phương.
+ Shaaban Robert Secondary School: Trường trung học cơ sở Shaaban Robert.
+ Surface Rescue Swimmer School: Trường dạy bơi cứu hộ bề mặt.
+ Student Risk Screening Scale: Thang đo sàng lọc rủi ro của học sinh.
+ School on Radiological Safety Studies: Trường Nghiên cứu An toàn Phóng xạ.
+ Strategic Research Sectors: Các lĩnh vực nghiên cứu chiến lược.
+ Satellite Remote Sensing Services: Dịch vụ viễn thám vệ tinh.
+ Student-Run Services: Dịch vụ do sinh viên điều hành.

Post Top Ad