AMA là gì? Ý nghĩa của từ ama - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

AMA là gì? Ý nghĩa của từ ama

AMA là gì ?

AMA là “Ask Me Anything” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AMA

AMA có nghĩa “Ask Me Anything”, dịch sang tiếng Việt là “Hỏi tôi bất cứ điều gì”.

AMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AMA là “Ask Me Anything”.

Một số kiểu AMA viết tắt khác:
+ American Medical Association: Hiệp hội y tế Hoa Kì.
+ American Motorcyclist Association: Hiệp hội người đi xe máy Mỹ.
+ American Marketing Association: Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ.
+ Against Medical Advice: Chống lại lời khuyên y tế.
+ Anti-mitochondrial antibodies: Kháng thể chống ty thể.
+ American Manual Alphabet: Bảng chữ cái thủ công của Mỹ.
+ Analysis of Main Aggregates: Phân Tích Các Uẩn Chính.
+ Association of Model Agents: Hiệp hội đại lý người mẫu.
+ African Medicines Agency: Cơ quan Dược phẩm Châu Phi.
+ American Music Award: Giải thưởng âm nhạc Mỹ.
+ American Motorcycle Association: Hiệp hội xe máy Mỹ.
+ Academy of Model Aeronautics: Học viện mô hình hàng không.
+ Asian Music Awards: Giải thưởng Âm nhạc Châu Á.
+ Americana Music Association: Hiệp hội Âm nhạc Americana.
+ Actual Mechanical Advantage: Lợi thế cơ học thực tế.
+ Automatic Message Accounting: Kế toán tin nhắn tự động.
+ Ahmedabad Management Association: Hiệp hội quản lý Ahmedabad.
+ Accra Metropolitan Assembly: Hội đồng đô thị Accra.
+ Australian Medical Association: Hiệp hội Y khoa Úc.
+ American Motocross Association: Hiệp hội xe mô tô Mỹ.
+ American Missionary Association: Hiệp hội Truyền giáo Mỹ.
+ Automobile Manufacturers Association: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô.
+ Audiovisual Media Authority: Cơ quan truyền thông nghe nhìn.
+ Average Minute Audience: Đối tượng phút trung bình.
+ Acinetobacter Minimal Agar: Acinetobacter Agar tối thiểu.
+ Air Materiel Area: Khu vực vật tư hàng không.
+ Associate Management Accountant: Cộng tác viên kế toán quản lý.
+ Area Minimum Altitudes: Độ cao tối thiểu của khu vực.
+ Alberta Medical Association: Hiệp hội Y khoa Alberta.
+ Art Media Agency: Cơ quan truyền thông nghệ thuật.
+ Academy of Magical Arts: Học viện nghệ thuật phép thuật.
+ Augusta Military Academy: Học viện quân sự Augusta.
+ Alberta Municipal Affairs: Các vấn đề của thành phố Alberta.
+ Agreement on Movement and Access: Thỏa thuận về di chuyển và tiếp cận.
+ African Muslim Agency: Cơ quan Hồi giáo châu Phi.
+ Advanced Materials Analysis: Phân tích vật liệu nâng cao.
+ American Medical Association : Hiệp hội y tế hoa kì.
+ Asian Media Awards: Giải thưởng Truyền thông Châu Á.
+ Assessment and Monitoring Authority: Cơ quan giám sát và đánh giá.
+ Asia Masters Athletics: Đại hội điền kinh châu Á.
+ American Motorcycling Association: Hiệp hội mô tô Mỹ.
+ American Management Association: Hiệp hội quản lý Mỹ.
+ Asset Management Advisors: Cố vấn quản lý tài sản.
+ Martial Arts Association: Hiệp hội võ thuật.
+ Association for Manitoba Archives: Hiệp hội Lưu trữ Manitoba.
+ Arts Marketing Association: Hiệp hội tiếp thị nghệ thuật.
+ American Midget Association: Hiệp hội người lùn Mỹ.
+ Agape Merchant Advance.
+ Argentine Medical Association: Hiệp hội Y khoa Argentina.
+ Armenian Museum of America: Bảo tàng Armenia của Mỹ.
+ Australasian Massage Association: Hiệp hội xoa bóp Úc.
+ Afghanistan Microfinance Association: Hiệp hội tài chính vi mô Afghanistan.
+ Afghanistan Mircrofinance Association: Hiệp hội tài chính vi mô Afghanistan.
+ Accident Management Association: Hiệp hội quản lý tai nạn.
+ Andrew Martin Associates: Hiệp hội Andrew Martin.
+ Abstract Muscles Action: Hành động cơ bắp trừu tượng.
+ Academy of the Magical Arts: Học viện nghệ thuật phép thuật.
+ Australian Marching Association: Hiệp hội diễu hành Úc.
+ American Muslim Alliance: Liên minh Hồi giáo Mỹ.
+ Arizona Multihousing Association: Hiệp hội nhiều nhà ở Arizona.
+ Alliterative Morte Arthure.
+ Africa Medical Association: Hiệp hội Y tế Châu Phi.
+ Assistant Masters Association: Hiệp hội trợ lý thạc sĩ.
+ Austin Music Awards: Giải thưởng âm nhạc Austin.
+ Automatic Message Account: Tài khoản tin nhắn tự động.
+ Avid Media Access: Truy cập phương tiện truyền thông Avid.
+ Associate Missionaries of the Assumption: Cộng tác viên truyền giáo của Assumption.
+ Angola Music Awards: Giải thưởng âm nhạc Ăng-gô-la.
+ Africa Muslims Agency: Cơ quan Hồi giáo Châu Phi.
+ Abbottonian Medical Association: Hiệp hội Y khoa Abbottonia.
+ African Mycological Association: Hiệp hội Mycological châu Phi.
+ Australian Motorcyclist Association: Hiệp hội người đi xe máy Úc.
+ Art Moves Africa: Nghệ thuật di chuyển châu Phi.
+ Agricultural Marketing Act: Đạo luật tiếp thị nông nghiệp.
+ American Music Awards: Giải thưởng âm nhạc Mỹ.
+ Association of Modern Artists: Hiệp hội các nghệ sĩ hiện đại.
+ Advanced Medical Assistant: Trợ lý y tế nâng cao.
+ Atlas Missile Area: Khu Tên Lửa Atlas.
+ Advanced Manageability Alliance: Liên minh khả năng quản lý nâng cao.
+ Airbus MRO Alliance: Liên minh Airbus MRO.
+ Advanced Measurement Approach: Phương pháp đo lường nâng cao.
+ Alternate Music Association: Hiệp hội âm nhạc thay thế.
+ Amish Mennonite Aid: Viện trợ Mennonite Amish.
+ Australian Massage Association: Hiệp hội xoa bóp Úc.
+ Active Modal Architecture: Kiến trúc phương thức hoạt động.
+ Analytical Mechanics Associates: Hiệp hội cơ học phân tích.
+ Ambient awareness: Nhận thức xung quanh.

Post Top Ad