WITS là gì? Ý nghĩa của từ wits - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

WITS là gì? Ý nghĩa của từ wits

WITS là gì ?

WITS là “World Integrated Trade Solution” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WITS

WITS có nghĩa “World Integrated Trade Solution”, dịch sang tiếng Việt là “Giải pháp thương mại tích hợp thế giới”.

WITS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WITS là “World Integrated Trade Solution”.

Một số kiểu WITS viết tắt khác:
+ Witwatersrand.
+ Wellsite Information Transfer Specification: Thông số truyền thông tin Wellsite.
+ Women in Theatre and Screen: Phụ nữ trong Nhà hát và Màn ảnh.
+ Women in Technology and Science: Phụ nữ trong Công nghệ và Khoa học.
+ Writers In The Schools: Nhà văn trong trường học.
+ Women, Information Technology & Scholarship: Phụ Nữ, Công Nghệ Thông Tin & Học Bổng.
+ Wholesale Information and Trading System: Hệ thống thông tin và giao dịch bán buôn.
+ Worldwide Incidents Tracking System: Hệ thống theo dõi sự cố trên toàn thế giới.

Post Top Ad