SCFM là gì? Ý nghĩa của từ scfm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

SCFM là gì? Ý nghĩa của từ scfm

SCFM là gì ?

SCFM là “Standard Cubic Feet per Minute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SCFM

SCFM có nghĩa “Standard Cubic Feet per Minute”, dịch sang tiếng Việt là “Feet khối tiêu chuẩn mỗi phút”.

SCFM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SCFM là “Standard Cubic Feet per Minute”.

Post Top Ad