SFML là gì? Ý nghĩa của từ sfml - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2023

SFML là gì? Ý nghĩa của từ sfml

SFML là gì ?

SFML là “Simple and Fast Multimedia Library” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SFML

SFML có nghĩa “Simple and Fast Multimedia Library”, dịch sang tiếng Việt là “Thư viện đa phương tiện đơn giản và nhanh chóng”.

SFML là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SFML là “Simple and Fast Multimedia Library”.

Post Top Ad