SFU là gì? Ý nghĩa của từ sfu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2023

SFU là gì? Ý nghĩa của từ sfu

SFU là gì ?

SFU là “Selective Forwarding Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SFU

SFU có nghĩa “Selective Forwarding Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị chuyển tiếp chọn lọc”.

SFU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SFU là “Selective Forwarding Unit”.

Một số kiểu SFU viết tắt khác:
+ Simon Fraser University: Đại học Simon Fraser.
+ Sigmund Freud University: Đại học Sigmund Freud.
+ solar flux unit: Đơn vị thông lượng mặt trời.
+ Services for UNIX: Dịch vụ cho UNIX.
+ Space Flyer Unit: Đơn vị tờ rơi không gian.
+ Special Function Units: Đơn vị chức năng đặc biệt.
+ Saint Francis University: Đại học Saint Francis.
+ Shanghai Finance University: Đại học Tài chính Thượng Hải.
+ Stardust Family United: Đại gia đình Stardust.
+ Special Forces Unit: Đơn vị Lực lượng Đặc biệt.
+ Society of Fetal Ultrasound: Hiệp hội siêu âm thai nhi.
+ Special Fraud Unit: Đơn vị gian lận đặc biệt.
+ Samoa First Union: Liên minh thứ nhất Samoa.
+ Scottish Football Union: Liên đoàn bóng đá Scotland.
+ Special Function Unit: Đơn vị chức năng đặc biệt.

Post Top Ad