TUV là gì? Ý nghĩa của từ tuv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

TUV là gì? Ý nghĩa của từ tuv

TUV là gì ?

TUV là “Tactical Unmanned Vehicle” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TUV

TUV có nghĩa “Tactical Unmanned Vehicle”, dịch sang tiếng Việt là “Xe không người lái chiến thuật”.

TUV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TUV là “Tactical Unmanned Vehicle”.

Một số kiểu TUV viết tắt khác:
+ Traditional Unionist Voice: Tiếng nói đoàn viên truyền thống.
+ Tuvalu .
+ Trade Union Congress: Đại hội Công đoàn.
+ Tenants Union Victoria: Hiệp hội người thuê nhà Victoria.

Post Top Ad