UNO là gì? Ý nghĩa của từ uno - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 16 tháng 8, 2023

UNO là gì? Ý nghĩa của từ uno

UNO là gì ?

UNO là “Universal Network Objects” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UNO

UNO có nghĩa “Universal Network Objects”, dịch sang tiếng Việt là “Đối tượng mạng phổ quát”.

UNO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UNO là “Universal Network Objects”.

Một số kiểu UNO viết tắt khác:
+ University of New Orleans: Đại học New Orleans.
+ United Neighborhood Organization: Tổ chức khu dân cư thống nhất.
+ United Nicaraguan Opposition: Đối lập Nicaragua Thống nhất.
+ National Opposing Union: Liên minh đối lập quốc gia.
+ United Nations Organisation: Tổ chức liên hiệp quốc.
+ University of Nebraska Omaha: Đại học Nebraska Omaha.
+ Upsilonian, Noble and Outstanding: Upsilonian, cao quý và xuất sắc.
+ United Nations Organization: Tổ chức liên hiệp quốc.
+ University of Nebraska-Omaha: Đại học Nebraska-Omaha.
+ Upazila Nirbahi Officer: Sĩ quan Upazila Nirbahi.
+ University Neighborhood Overlay: Lớp phủ khu phố đại học.
+ Uganda Nationalist Organization: Tổ chức dân tộc chủ nghĩa Uganda.
+ United National Opposition: Phe đối lập quốc gia thống nhất.
+ Upozila Nirbahi Officer: Viên chức Upozila Nirbahi.

Post Top Ad