VCR là gì? Ý nghĩa của từ vcr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

VCR là gì? Ý nghĩa của từ vcr

VCR là gì ?

VCR là “Video Cassette Recorder” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VCR

VCR có nghĩa “Video Cassette Recorder”, dịch sang tiếng Việt là “Máy ghi băng video”.

VCR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VCR là “Video Cassette Recorder”.

Một số kiểu VCR viết tắt khác:
+ Voltage-controlled resistor: Điện trở điều khiển điện áp.
+ Variable Compression Ratio: Tỷ lệ nén thay đổi.
+ Video Cassette Recording: Ghi băng video.
+ Vertical Crater Retreat: Dọc Crater Retreat.
+ Ventersdorp Contact Reef: Rạn san hô liên hệ Ventersdorp.
+ Vestibulocollic reflex: Phản xạ tiền đình.
+ Vapor Core Reactor: Lò phản ứng lõi hơi.
+ Vermont Central Railroad: Đường sắt trung tâm Vermont.
+ Voluntary Content Rating: Đánh giá nội dung tự nguyện.
+ Visual Commonsense Reasoning: Lập luận thông thường trực quan.
+ Varennes Carbon Recycling: Tái chế carbon Varennes.
+ Virginia Coast Reserve: Khu bảo tồn bờ biển Virginia.
+ Very Critical Reviews: Đánh giá rất quan trọng.
+ Virtual Communications Relationship: Mối quan hệ truyền thông ảo.

Post Top Ad