ZMET là gì? Ý nghĩa của từ zmet - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023

ZMET là gì? Ý nghĩa của từ zmet

ZMET là gì ?

ZMET là “Zaltman Metaphor Elicitation Technique” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ZMET

ZMET có nghĩa “Zaltman Metaphor Elicitation Technique”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật khơi gợi ẩn dụ Zaltman”.

ZMET là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ZMET là “Zaltman Metaphor Elicitation Technique”.

Một số kiểu ZMET viết tắt khác:
+ Gerald Zaltman - the Metaphor Elicitation Technique: Gerald Zaltman - Kỹ thuật khơi gợi ẩn dụ.

Post Top Ad