AANEAS là gì? Ý nghĩa của từ aaneas - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

AANEAS là gì? Ý nghĩa của từ aaneas

AANEAS là gì ?

AANEAS là “Anglo-Australian Near-Earth Asteroid Survey” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AANEAS

AANEAS có nghĩa “Anglo-Australian Near-Earth Asteroid Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát Tiểu hành tinh gần Trái đất Anh-Úc”. Một chương trình nghiên cứu thực hiện bởi các nhóm nghiên cứu ở Anh và Australia để theo dõi và nghiên cứu các thiên thạch gần Trái Đất.
Mục tiêu của chương trình này là cung cấp thông tin về đặc điểm vật lý, quỹ đạo và các tính chất khác của các thiên thạch.

AANEAS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AANEAS là “Anglo-Australian Near-Earth Asteroid Survey”.

Post Top Ad