AASPEM là gì? Ý nghĩa của từ aaspem - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

AASPEM là gì? Ý nghĩa của từ aaspem

AASPEM là gì ?

AASPEM là “Advanced Air-to-Air System Performance Evaluation Model” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AASPEM

AASPEM có nghĩa “Advanced Air-to-Air System Performance Evaluation Model”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình đánh giá hiệu suất hệ thống không khí nâng cao”. Một mô hình toàn diện, kỹ thuật số, đa máy bay được phát triển bởi Boeing.
Nó được sử dụng để đánh giá hiệu suất của các hệ thống không chiến trong nhiều kịch bản khác nhau và bao gồm cả logic quyết định của phi công.

AASPEM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AASPEM là “Advanced Air-to-Air System Performance Evaluation Model”.

Post Top Ad