AICMFP là gì? Ý nghĩa của từ aicmfp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2023

AICMFP là gì? Ý nghĩa của từ aicmfp

AICMFP là gì ?

AICMFP là “And I Claim My Five Pounds” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AICMFP

AICMFP có nghĩa “And I Claim My Five Pounds”, dịch sang tiếng Việt là “Và tôi yêu cầu năm bảng của tôi”. Thường được sử dụng trong tiếng Anh, đặc biệt là ở Anh Quốc.
Một cách nói châm biếm hoặc tự tin khi mà một ai đó tỏ ra chắc chắn và đòi nhận thưởng hoặc tiền vì họ cho rằng họ đoán đúng điều gì đó.

AICMFP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AICMFP là “And I Claim My Five Pounds”.

Post Top Ad