EBCDIC là gì? Ý nghĩa của từ ebcdic - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

EBCDIC là gì? Ý nghĩa của từ ebcdic

EBCDIC là gì ?

EBCDIC là “Extended Binary Coded Decimal Interchange Code” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EBCDIC

EBCDIC có nghĩa “Extended Binary Coded Decimal Interchange Code”, dịch sang tiếng Việt là “Mã Interchange thập phân mã nhị phân mở rộng”. Một hệ thống mã hóa ký tự được sử dụng bởi IBM trong môi trường máy tính và hệ thống thông tin.
Nó khác với hệ thống mã hóa ASCII , thường được thấy trong các hệ thống máy tính cổ điển của IBM.

EBCDIC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EBCDIC là “Extended Binary Coded Decimal Interchange Code”.

Post Top Ad