DFTBA là gì? Ý nghĩa của từ dftba - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

DFTBA là gì? Ý nghĩa của từ dftba

DFTBA là gì ?

DFTBA là “Don't Forget To Be Awesome” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DFTBA

DFTBA có nghĩa “Don't Forget To Be Awesome”, dịch sang tiếng Việt là “Đừng quên để trở nên tuyệt vời”. Từ này thường được sử dụng như một lời chào, lời tạm biệt tích cực.
Nó thể hiện tinh thần lạc quan và khích lệ người khác giữ vững tâm hồn trong cuộc sống hàng ngày.

DFTBA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DFTBA là “Don't Forget To Be Awesome”.

Post Top Ad