DEFRA là gì? Ý nghĩa của từ defra - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

DEFRA là gì? Ý nghĩa của từ defra

DEFRA là gì ?

DEFRA là “Department for Environment, Food and Rural Affairs” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DEFRA

DEFRA có nghĩa “Department for Environment, Food and Rural Affairs”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề Nông thôn”. Một cơ quan chính phủ của Vương quốc Anh, chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến môi trường, thực phẩm, và các khu vực nông thôn.

DEFRA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DEFRA là “Department for Environment, Food and Rural Affairs”.

Post Top Ad