DFAD là gì? Ý nghĩa của từ dfad - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

DFAD là gì? Ý nghĩa của từ dfad

DFAD là gì ?

DFAD là “Digital Feature Analysis Data” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DFAD

DFAD có nghĩa “Digital Feature Analysis Data”, dịch sang tiếng Việt là “Dữ liệu phân tích tính năng kỹ thuật số”. Thông tin số hóa và phân tích về các đặc điểm kỹ thuật của một đối tượng, hệ thống hoặc sản phẩm.
Nó thường sử dụng công nghệ số hóa như máy quét 3D hoặc hình ảnh số.

DFAD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DFAD là “Digital Feature Analysis Data”.

Post Top Ad