AEGIS là gì? Ý nghĩa của từ aegis - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

AEGIS là gì? Ý nghĩa của từ aegis

AEGIS là gì ?

AEGIS là “Airborne Early warning Ground environment Interface Segment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AEGIS

AEGIS có nghĩa “Airborne Early warning Ground environment Interface Segment”, dịch sang tiếng Việt là “Cảnh báo sớm trong không khí Môi trường mặt đất Phân đoạn giao diện”. "Airborne Early Warning" nói đến các hệ thống radar được gắn trên máy bay để phát hiện và theo dõi mục tiêu từ không gian, đặc biệt là máy bay và tên lửa.
"Ground Environment" thường đề cập các phần của hệ thống được triển khai trên mặt đất để quản lý và xử lý dữ liệu từ các phương tiện AEW.

AEGIS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AEGIS là “Airborne Early warning Ground environment Interface Segment”.

Post Top Ad