BFARM là gì? Ý nghĩa của từ bfarm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

BFARM là gì? Ý nghĩa của từ bfarm

BFARM là gì ?

BFARM là “Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BFARM

BFARM có nghĩa “Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Liên bang về Dược phẩm và Sản phẩm Y tế”. Cụm từ này được viết bằng tiếng Đức, nó là tên của một tổ chức thuộc chính phủ Đức.
BFARM chịu trách nhiệm quản lý và giám sát về các vấn đề liên quan đến dược phẩm, sản phẩm y tế trên thị trường Đức.
Nó đảm bảo rằng các sản phẩm này đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cần thiết để bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng.

BFARM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BFARM là “Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte”.

Post Top Ad