EPPA là gì? Ý nghĩa của từ eppa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2023

EPPA là gì? Ý nghĩa của từ eppa

EPPA là gì ?

EPPA là “Employee Polygraph Protection Act” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EPPA

EPPA có nghĩa “Employee Polygraph Protection Act”, dịch sang tiếng Việt là “Đạo luật Bảo vệ Nhân viên Polygraph”. Một đạo luật tại Hoa Kỳ ban hành vào năm 1988.
Theo đó, nó cấm sử dụng máy đo nói dối (polygraph) trong quá trình tuyển dụng và quản lý lao động.
Với mục đích bảo vệ quyền lợi của nhân viên và đặt ra các hạn chế cụ thể.

EPPA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPPA là “Employee Polygraph Protection Act”.

Post Top Ad