BOING là gì? Ý nghĩa của từ boing - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2023

BOING là gì? Ý nghĩa của từ boing

BOING là gì ?

BOING là “Basis Of Issue Narrative Guidance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BOING

BOING có nghĩa “Basis Of Issue Narrative Guidance”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở của vấn đề hướng dẫn tường thuật”. Tài liệu hướng dẫn về cơ sở cấp phát trong quân sự
Nó mô tả chi tiết về quy trình, số lượng, cấu hình cụ thể của trang thiết bị và vật tư cần thiết cho nhiệm vụ quân sự.
BOING giúp đảm bảo rằng cấp phát được thực hiện hiệu quả và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quân đội.

BOING là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BOING là “Basis Of Issue Narrative Guidance”.

Post Top Ad