CC14 là gì? Ý nghĩa của từ cc14 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

CC14 là gì? Ý nghĩa của từ cc14

CC14 là gì ?

CC14 là “Lorong Chuan MRT Station” trong tiếng Anh, “Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 14” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ CC14

**NGOẠI NGỮ

CC14 có nghĩa “Lorong Chuan MRT Station”, dịch sang tiếng Việt là “Ga tàu điện ngầm Lorong Chuan”. Trạm đường sắt ở Singapore, phục vụ trên hai tuyến đường sắt: North East Line và Circle Line.
Trạm này nằm ở phía đông Singapore và là một điểm chuyển đổi quan trọng.
Nó sẽ thực hiện việc kết nối với nhiều khu vực dân cư và kinh doanh.
Lorong Chuan MRT Station cung cấp tiện lợi cho người đi lại trong thành phố.

**VIỆT NGỮ

CC14 có nghĩa “Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 14” trong tiếng Việt.

CC14 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CC14 là “Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 14”, “Lorong Chuan MRT Station”.

Post Top Ad