FDV là gì? Ý nghĩa của từ fdv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

FDV là gì? Ý nghĩa của từ fdv

FDV là gì ?

FDV là “Functional Dependency Violation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FDV

FDV có nghĩa “Functional Dependency Violation”, dịch sang tiếng Việt là “Vi phạm phụ thuộc chức năng”. Tình trạng xảy ra khi một giá trị trong cơ sở dữ liệu không tuân theo quy luật xác định bởi sự phụ thuộc chức năng.

FDV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FDV là “Functional Dependency Violation”.

Một số kiểu FDV viết tắt khác:
+ Flow Divider Valve: Van phân chia dòng chảy. Thiết bị trong hệ thống thủy lực, chia dòng chất lỏng từ nguồn cung cấp sang nhiều đầu ra với tỷ lệ xác định.
+ Fulldome Digital Video: Video kỹ thuật số Fulldome. Một định dạng video được tạo ra để phát sóng trên màn hình hình cầu (fulldome), thường được sử dụng trong việc trình chiếu không gian 360 độ.
+ Fiji Disease Virus: Vi rút bệnh Fiji.
+ Frame Delay Variations: Biến thể độ trễ khung.
+ Follis/DeVito/Verdi.

Post Top Ad