DOIT là gì? Ý nghĩa của từ doit - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2023

DOIT là gì? Ý nghĩa của từ doit

DOIT là gì ?

DOIT là “Digital Opportunity Investment Trust” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DOIT

DOIT có nghĩa “Digital Opportunity Investment Trust”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy thác đầu tư cơ hội kỹ thuật số”. Quỹ đầu tư tập trung vào dự án kỹ thuật số để thúc đẩy cơ hội phát triển.

DOIT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DOIT là “Digital Opportunity Investment Trust”.

Một số kiểu DOIT viết tắt khác:
+ Division of Information Technologies: Phòng công nghệ thông tin. DoIT.
+ Department of Information Technology: Khoa Công nghệ thông tin. DoIT. Bộ phận chịu trách nhiệm về quản lý và triển khai công nghệ thông tin trong một tổ chức hoặc cơ quan chính phủ.
+ Dermatology Online with Interactive Technology: Da liễu trực tuyến với công nghệ tương tác. Nền tảng trực tuyến kết hợp công nghệ tương tác để cung cấp thông tin về da liễu và dịch vụ y tế.

Post Top Ad