TCPI là gì? Ý nghĩa của từ tcpi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

TCPI là gì? Ý nghĩa của từ tcpi

TCPI là gì ?

TCPI là “To-Complete Performance Index” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TCPI

TCPI có nghĩa “To-Complete Performance Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số hiệu suất để hoàn thành”. Chỉ số trong quản lý dự án đo lường hiệu suất cần đạt để hoàn thành dự án theo dự kiến.

TCPI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCPI là “To-Complete Performance Index”.

Một số kiểu TCPI viết tắt khác:
+ Triple Coaxial Plasma Igniter: Bộ đánh lửa Plasma ba đồng trục. Thiết bị sử dụng ba lớp coaxial plasma để kích thích và đốt cháy nhiên liệu trong các ứng dụng công nghiệp.

Post Top Ad