IPTG là gì? Ý nghĩa của từ iptg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

IPTG là gì? Ý nghĩa của từ iptg

IPTG là gì ?

IPTG là “Isopropyl β-d-1-thiogalactopyranoside” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IPTG

IPTG có nghĩa “Isopropyl β-d-1-thiogalactopyranoside”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp chất IPTG”. Chất hoá học thường được sử dụng trong nghiên cứu sinh học phân tử.
IPTG kích thích sự biểu hiện gen trong các hệ thống biểu hiện gen của vi khuẩn.
Khi thêm vào môi trường nuôi cấy, IPTG giả mạo lactose, kích thích sự kết hợp giữa protein lac repressor và DNA, giải phóng DNA và cho phép RNA polymerase gắn vào gen, bắt đầu quá trình transkription.

IPTG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IPTG là “Isopropyl β-d-1-thiogalactopyranoside”.

Post Top Ad