LVC là gì? Ý nghĩa của từ lvc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

LVC là gì? Ý nghĩa của từ lvc

LVC là gì ?

LVC là “Local Value Content” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LVC

LVC có nghĩa “Local Value Content”, dịch sang tiếng Việt là “Hàm lượng giá trị nội địa”. Tỷ lệ giá trị địa phương trong sản xuất hoặc thương mại, đo lường mức độ đóng góp cục bộ trong quy trình sản xuất.

LVC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LVC là “Local Value Content”.

Một số kiểu LVC viết tắt khác:
+ Launch Vehicle Contractors: Khởi động nhà thầu phương tiện.
+ Live, Virtual, & Constructive: Trực tiếp, ảo và xây dựng.
+ Laser Vision Correction: Hiệu chỉnh tầm nhìn bằng laser.
+ Low-Voltage-Cutoff: Cắt điện áp thấp.
+ Lompoc Valley Center: Trung tâm Thung lũng Lompoc.
+ La Via Campesina.
+ Lutheran Volunteer Corps: Quân đoàn tình nguyện Lutheran.
+ Long Valley Caldera: Miệng núi lửa thung lũng dài.
+ Laser-based Vision Correction: Điều chỉnh thị lực dựa trên laser.
+ Leicester Vaughan College: Cao đẳng Leicester Vaughan.
+ Light Verb Constructions: Cấu trúc động từ nhẹ.
+ Lease Variation Charge: Phí thay đổi hợp đồng thuê.
+ Lithgow Valley Colliery: Thung lũng Lithgow Colliery.
+ Lakes Valley Conference: Hội nghị Thung lũng Hồ.

Post Top Ad