RFPI là gì? Ý nghĩa của từ rfpi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2023

RFPI là gì? Ý nghĩa của từ rfpi

RFPI là gì ?

RFPI là “Rapid Force Projection Initiative” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ RFPI

RFPI có nghĩa “Rapid Force Projection Initiative”, dịch sang tiếng Việt là “Sáng kiến dự báo lực lượng nhanh”. Kế hoạch hay sáng kiến để nhanh chóng triển khai lực lượng quân sự trong một khu vực cụ thể.

RFPI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng RFPI là “Rapid Force Projection Initiative”.

Một số kiểu RFPI viết tắt khác:
+ Russian Direct Investment Fund: Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga. Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga, tập trung vào phát triển kinh tế và đầu tư quốc tế.
+ Rimfire Pistol Irons: Bàn là súng lục Rimfire. Quy tắc thi đấu bắn súng với súng lửa với viên đạn rimfire, có thể là một hạng mục hay giải đấu.

Post Top Ad