IRAM là gì? Ý nghĩa của từ iram - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

IRAM là gì? Ý nghĩa của từ iram

IRAM là gì ?

IRAM là “Information Risk Assessment Methodology” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IRAM

IRAM có nghĩa “Information Risk Assessment Methodology”, dịch sang tiếng Việt là “Phương pháp đánh giá rủi ro thông tin”. Nó được sử dụng để đánh giá, quản lý các rủi ro liên quan đến thông tin và dữ liệu.
Mục tiêu nhằm xác định các yếu điểm và rủi ro tiềm ẩn liên quan đến bảo mật thông tin.

IRAM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IRAM là “Information Risk Assessment Methodology”.

Một số kiểu IRAM viết tắt khác:
+ Improvised Rocket-Assisted Munition: Bom, đạn hỗ trợ tên lửa cải tiến. Loại vũ khí tự chế sử dụng để tăng hiệu suất của quả đạn hoặc tên lửa thông thường.
+ Internal RAM: RAM bên trong.
+ Individual Records Administration Manual: Sổ tay quản lý hồ sơ cá nhân.
+ Institute for Research and Archiving of Music: Viện nghiên cứu và lưu trữ âm nhạc.
+ Institute Radio Astronomie Millimétrique: Viện nghiên cứu khoa học vô tuyến milimet. Tên của một tổ chức nghiên cứu radio thiên văn tại Grenoble, Pháp.
+ Implicitly Restarted Arnoldi Method: Phương thức Arnoldi khởi động lại ngầm. Phương pháp cải tiến của phương pháp Arnoldi, nó giúp cải thiện hiệu suất tính toán.
+ Intelligent DRAM: DRAM thông minh.

Post Top Ad