MPN là gì? Ý nghĩa của từ mpn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

MPN là gì? Ý nghĩa của từ mpn

MPN là gì ?

MPN là “Most Probable Number” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MPN

MPN có nghĩa “Most Probable Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số có khả năng xảy ra cao nhất”. Phương pháp thống kê để ước lượng nồng độ vi khuẩn trong mẫu dung dịch.
Nó dựa trên quan sát sự thay đổi dấu hiệu sự sống của vi khuẩn trong các ống nghiệm hoặc ổ cắm.

MPN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MPN là “Most Probable Number”.

Một số kiểu MPN viết tắt khác:
+ Myeloproliferative neoplasms: Ung thư tăng sinh tủy.
+ Master Promissory Note: Kỳ phiếu chính. Tài liệu hợp đồng chính thức giữa người vay và người cho vay trong việc vay vốn sinh viên.
+ Microsoft Partner Network: Mạng đối tác của Microsoft.
+ Mutual Progressive Network: Mạng lưới tiến bộ lẫn nhau.
+ Manufacturer Part Number: Số linh kiện của nhà sản xuất. Một số duy nhất do nhà sản xuất gán cho mỗi sản phẩm. Nó giúp xác định và quản lý thông tin về sản phẩm đó.
+ Marketing Part Number: Số phần tiếp thị.
+ Mega Party Of Nigeria: Đảng Mega của Nigeria.
+ Myeloproliferative neoplasm: Ung thư tăng sinh tủy.
+ Metal-Phenolic Network: Mạng kim loại-phenol.
+ Microgaming Poker Network: Mạng Poker Microgaming.
+ Mobil Producing Nigeria: Sản xuất Mobil Nigeria.
+ MintPress News: Tin tức về MintPress.
+ Music People's Nest: Tổ ấm âm nhạc của mọi người.
+ Motion Picture News: Tin tức điện ảnh.
+ Neuquino People's Movement: Phong trào nhân dân Neuquino.
+ Multiple Plankton Net: Lưới nhiều sinh vật phù du.
+ Movement for Progressive Nigeria: Phong trào vì Nigeria tiến bộ.
+ Maha Pran Nirala.

Post Top Ad