NO1 là gì? Ý nghĩa của từ no1 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

NO1 là gì? Ý nghĩa của từ no1

NO1 là gì ?

NO1 là “Number One” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NO1

NO1 có nghĩa “Number One”, dịch sang tiếng Việt là “Số Một”. Đề cập đến người, đồ vật, hay sự kiện đứng đầu, hàng đầu trong một lĩnh vực cụ thể nào đó.
Nó như cách diễn đạt đơn giản để chỉ đến sự xuất sắc, ưu việt, hoặc vị trí hàng đầu.
Ví dụ: "He is the number one football player in the world." (Anh ấy là cầu thủ bóng đá số một trên thế giới.).

NO1 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NO1 là “Number One”.

Một số kiểu NO1 viết tắt khác:
+ No One: Không ai cả. Diễn đạt ý nghĩa về sự độc nhất, không có ai khác ngoài người hoặc vật nào đó. Ví dụ: "No one knows the answer to that question." (Không ai biết câu trả lời cho câu hỏi đó.).

Post Top Ad