TRL là gì? Ý nghĩa của từ trl - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

TRL là gì? Ý nghĩa của từ trl

TRL là gì ?

TRL là “Technology Readiness Level” trong tiếng Anh, “Trả lời” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TRL

**NGOẠI NGỮ

TRL có nghĩa “Technology Readiness Level”, dịch sang tiếng Việt là “Mức độ sẵn sàng về công nghệ”. Phương pháp được sử dụng để đánh giá mức độ sẵn sàng của một công nghệ hoặc hệ thống công nghiệp.
Hệ thống TRL được phát triển bởi NASA và đã trở thành một tiêu chuẩn phổ biến trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.

**VIỆT NGỮ

TRL có nghĩa “Trả lời” trong tiếng Việt. Hành động đưa ra phản hồi sau khi nhận được một câu hỏi, yêu cầu nào đó.
Trong giao tiếp, khi ai đó đặt câu hỏi, "trả lời" là việc cung cấp thông tin và giải đáp tương ứng cho họ.

TRL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TRL là “Trả lời”, “Technology Readiness Level”.

Viết tắt TRL với nghĩa khác:
+ Transistor–Resistor Logic: Logic bóng bán dẫn-điện trở. Kiểu mạch logic dùng trong công nghệ điện tử để thực hiện các chức năng logic.
+ Transport Research Laboratory: Phòng thí nghiệm nghiên cứu giao thông vận tải.
+ Through-Reflect-Line: Xuyên qua-Phản ánh-Dòng. Phương pháp hiệu chỉnh được sử dụng trong đo lường và thử nghiệm các linh kiện, mạch điện tử.
+ Telstra Research Laboratories: Phòng thí nghiệm nghiên cứu Telstra.
+ Tariff Reform League: Liên đoàn cải cách thuế quan. Tổ chức chính trị và xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ ở Vương quốc Anh, hoạt động vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
+ Timberland Regional Library: Thư viện khu vực Timberland.
+ Total Request Live: Tổng số yêu cầu trực tiếp. Chương trình truyền hình âm nhạc trực tiếp của đài truyền hình MTV (Music Television).
+ Toxicology Reference Laboratory: Phòng thí nghiệm tham khảo độc chất.
+ Triacylglycerol-Rich Lipoproteins: Lipoprotein giàu triacylglycerol. Tên 1 loại lipoprotein chứa nhiều triglyceride (triacylglycerol).
+ Telecommunications Research Laboratory: Phòng thí nghiệm nghiên cứu viễn thông.

Post Top Ad