CCCP là gì? Ý nghĩa của từ cccp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

CCCP là gì? Ý nghĩa của từ cccp

CCCP là gì ?

CCCP là “Central Committee of the Communist Party” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCCP

CCCP có nghĩa “Central Committee of the Communist Party”, dịch sang tiếng Việt là “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản”. Cơ quan quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng Cộng sản, thường được thành lập để quản lý và đưa ra quyết định chính trị quan trọng cho Đảng.

CCCP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCCP là “Central Committee of the Communist Party”.

Một số kiểu CCCP viết tắt khác:
+ Союз Советских Социалистических Республик: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. Liên bang cộng sản tồn tại từ năm 1922 đến khi sụp đổ vào năm 1991.
+ Carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone.
+ California Code of Civil Procedure: Bộ luật tố tụng dân sự California. Hệ thống luật dân sự của tiểu bang California, Hoa Kỳ.
+ Combined Community Codec Pack: Gói Codec Cộng đồng Kết hợp. Bản cài đặt codec dành cho hệ điều hành Windows, được thiết kế để hỗ trợ phát lại video và âm thanh với chất lượng cao.
+ Crude oil, Copper, Cotton and Platinum: Dầu thô, đồng, bông và bạch kim.
+ Compliance and Consumer Protection: Tuân thủ và bảo vệ người tiêu dùng.
+ Caltech Core-Collapse Project: Dự án thu gọn lõi Caltech.
+ Canadian Centre for Child Protection: Trung tâm bảo vệ trẻ em Canada. Tổ chức phi lợi nhuận được thành lập tại Canada với mục đích chính là bảo vệ trẻ em khỏi các rủi ro trực tuyến và offline.

Post Top Ad