TBC là gì? Ý nghĩa của từ tbc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

TBC là gì? Ý nghĩa của từ tbc

TBC là gì ?

TBC là “To Be Continued” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TBC

TBC có nghĩa “To Be Continued”, dịch sang tiếng Việt là “Còn tiếp”. Được sử dụng để báo hiệu rằng một câu chuyện vẫn chưa kết thúc và sẽ còn có phần tiếp theo.
Nó thường xuất hiện ở cuối các tập phim truyền hình, truyện tranh, hoặc bất kỳ tác phẩm nào.

TBC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TBC là “To Be Continued”.

Một số kiểu TBC viết tắt khác:
+ To Be Confirmed: Để được xác nhận. Chỉ rằng một thông tin còn chưa được xác nhận và có thể thay đổi.
+ The Burning Crusade: Cuộc thập tự chinh cháy bỏng. Tên của một trò chơi trực tuyến nhiều người chơi.
+ The Billion Coin: Đồng xu tỷ. Tên loại tiền ảo.
+ To Be Considered: Được cân nhắc. Vấn đề hoặc một quyết định nào đó vẫn còn đang được xem xét và chưa được quyết định.
+ Total Body Conditioning: Điều hòa toàn bộ cơ thể. Mô tả một chương trình tập luyện toàn diện cho cả cơ thể.

Post Top Ad