TSR là gì? Ý nghĩa của từ tsr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2023

TSR là gì? Ý nghĩa của từ tsr

TSR là gì ?

TSR là “Telephone Sales Representative” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TSR

TSR có nghĩa “Telephone Sales Representative”, dịch sang tiếng Việt là “Đại diện bán hàng qua điện thoại”. Chuyên viên bán hàng hoặc nhân viên telesales chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm thực hiện việc bán hàng thông qua cuộc gọi điện thoại. Công việc của TSR là liên lạc với khách hàng, giới thiệu sản phẩm hoặc dịch vụ, và thuyết phục họ mua hàng.

TSR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TSR là “Telephone Sales Representative”.

Một số kiểu TSR viết tắt khác:
+ Total Shareholder Return: Tổng lợi nhuận của Cổ đông.
+ Terminate and Stay Resident: Chấm dứt và ở lại cư trú. Một loại chương trình máy tính mà sau khi thực hiện một công việc cụ thể, nó vẫn ở lại trong bộ nhớ hệ thống để sẵn sàng thực hiện các tác vụ khác mà người dùng yêu cầu.
+ Tornado Safety Rules: Quy tắc an toàn lốc xoáy. Các biện pháp, hướng dẫn mà người dân và cộng đồng cần tuân thủ để bảo vệ bản thân và tài sản khi có nguy cơ xuất hiện xoáy tornado.

Post Top Ad