NPER là gì? Ý nghĩa của từ nper - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2023

NPER là gì? Ý nghĩa của từ nper

NPER là gì ?

NPER là “Number of Periods” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NPER

NPER có nghĩa “Number of Periods”, dịch sang tiếng Việt là “Số chu kỳ”. Thuật ngữ thường xuất hiện trong lĩnh vực tài chính.
Nó được dùng để tính số chu kỳ hoặc số kỳ trả nợ trong các phương trình tài chính.

NPER là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NPER là “Number of Periods”.

Một số kiểu NPER viết tắt khác:
+ National Professional Engineering Registration: Đăng ký kỹ thuật chuyên nghiệp quốc gia.

Post Top Ad