ANG là gì? Ý nghĩa của từ ang - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

ANG là gì? Ý nghĩa của từ ang

ANG là gì ?

ANG là “Air National Guard” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ANG

ANG có nghĩa “Air National Guard”, dịch sang tiếng Việt là “Lực lượng Phòng không Quốc gia”. Một lực lượng quân đội của Hoa Kỳ chuyên trách về các nhiệm vụ không quân.
Lực lượng này thường được triển khai trong các tình huống chiến tranh hoặc khẩn cấp.

ANG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ANG là “Air National Guard”.

Một số kiểu ANG viết tắt khác:
+ Angola: Đất nước Angola. Tên một quốc gia tại miền nam châu Phi.
+ Angular. Đề cập đến Angular, một framework JavaScript phổ biến cho phát triển ứng dụng web.

Post Top Ad