CFFZ là gì? Ý nghĩa của từ cffz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

CFFZ là gì? Ý nghĩa của từ cffz

CFFZ là gì ?

CFFZ là “Call For Fire Zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CFFZ

CFFZ có nghĩa “Call For Fire Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Yêu cầu vùng bắn pháo”. Một khu vực được chỉ định để triển khai bắn pháo hoặc hỏa lực của quân đội dựa trên yêu cầu từ đơn vị chiến đấu.

CFFZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CFFZ là “Call For Fire Zone”.

Post Top Ad