CRP là gì? Ý nghĩa của từ crp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

CRP là gì? Ý nghĩa của từ crp

CRP là gì ?

CRP là “Cost Recovery Period” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CRP

CRP có nghĩa “Cost Recovery Period”, dịch sang tiếng Việt là “Thời gian phục hồi chi phí”. Khoảng thời gian mà một dự án hoặc tài sản cụ thể được dự kiến sẽ thu hồi hoặc khôi phục lại chi phí đầu tư ban đầu.
Đây là một chỉ số quan trọng trong đánh giá tính khả thi kinh tế của một dự án hoặc tài sản.

CRP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CRP là “Cost Recovery Period”.

Một số kiểu CRP viết tắt khác:
+ Committee for the Re-Election of the President: Ủy ban tái cử Tổng thống.
+ Control and Reporting Post: Kiểm soát và Báo cáo Đăng.
+ C-Reactive Protein: Protein phản ứng C.

Post Top Ad