EPIRB là gì? Ý nghĩa của từ epirb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

EPIRB là gì? Ý nghĩa của từ epirb

EPIRB là gì ?

EPIRB là “Emergency Position Indicating Radio Beacon” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EPIRB

EPIRB có nghĩa “Emergency Position Indicating Radio Beacon”, dịch sang tiếng Việt là “Vị trí khẩn cấp chỉ báo tín hiệu vô tuyến”. Thiết bị dùng để gửi tín hiệu báo động khẩn cấp trong hàng hải và hàng không,
Nó sẽ giúp xác định vị trí chính xác của phương tiện khi có sự cố nhằm hỗ trợ công tác cứu hộ.

EPIRB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPIRB là “Emergency Position Indicating Radio Beacon”.

Post Top Ad