EQG là gì? Ý nghĩa của từ eqg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

EQG là gì? Ý nghĩa của từ eqg

EQG là gì ?

EQG là “Equatorial Guinea” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EQG

EQG có nghĩa “Equatorial Guinea”, dịch sang tiếng Việt là “Guinea Xích đạo”. Tên một quốc gia ở châu Phi, với thủ đô là Malabo.
Nước này có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập từ dầu mỏ.
Ngôn ngữ chính thức bao gồm tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.

EQG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EQG là “Equatorial Guinea”.

Một số kiểu EQG viết tắt khác:
+ Environmental Quality Guidelines: Hướng dẫn chất lượng môi trường.

Post Top Ad