CSA là gì? Ý nghĩa của từ csa - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

CSA là gì? Ý nghĩa của từ csa

CSA là gì ?

CSA là “Canadian Soccer Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CSA

CSA có nghĩa “Canadian Soccer Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội bóng đá Canada”. Tổ chức quản lý bóng đá chính thức của Canada.
Nó sẽ đảm nhiệm tổ chức giải đấu, phát triển cầu thủ, và đại diện cho Canada trong bóng đá quốc tế.

CSA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CSA là “Canadian Soccer Association”.

Một số kiểu CSA viết tắt khác:
+ Canadian Space Agency: Cơ quan Vũ trụ Canada.
+ Canadian Standards Association: Hiệp hội tiêu chuẩn Canada.
+ Chief Scientific Advisor: Cố vấn trưởng Khoa học.
+ Child Support Agency: Cơ quan Hỗ trợ Trẻ em.
+ Command Staff Advisor: Cố vấn Tham mưu Chỉ huy.
+ Community-Supported Agriculture: Nông nghiệp do cộng đồng hỗ trợ.
+ Confederate States of America: Liên Bang Hoa Kỳ.
+ Corps Storage Area: Khu lưu trữ quân đoàn.

Post Top Ad