EHF là gì? Ý nghĩa của từ ehf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

EHF là gì? Ý nghĩa của từ ehf

EHF là gì ?

EHF là “Extremely High Frequency” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EHF

EHF có nghĩa “Extremely High Frequency”, dịch sang tiếng Việt là “Tần số cực cao”. Một dãi tần số nằm trong khoảng từ 30 GHz đến 300 GHz.
Được sử dụng trong các hệ thống truyền thông cao cấp, radar siêu cao tần số và các ứng dụng quân sự.
Nó có khả năng chịu tán xạ cao và ít bị nhiễu từ các nguồn khác.

EHF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EHF là “Extremely High Frequency”.

Một số kiểu EHF viết tắt khác:
+ Electronic Health File: Tệp sức khỏe điện tử.
+ European Handball Federation: Liên đoàn bóng ném Châu Âu.
+ Economic Hardship Fund: Quỹ khó khăn kinh tế.

Post Top Ad