EID là gì? Ý nghĩa của từ eid - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

EID là gì? Ý nghĩa của từ eid

EID là gì ?

EID là “Electronic ID” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EID

EID có nghĩa “Electronic ID”, dịch sang tiếng Việt là “ID điện tử”. Hay còn có cách viết khác "Electronic Identification".
Tên hệ thống nhận dạng điện tử sử dụng công nghệ tiên tiến để xác định, xác minh danh tính của người sử dụng.
Có thể thông qua thẻ thông minh hoặc các phương tiện tích hợp công nghệ tương tự.

EID là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EID là “Electronic ID”.

Một số kiểu EID viết tắt khác:
+ Eid al-Fitr: Lễ Eid al-Fitr.
+ Event IDentifier: Nhận dạng sự kiện.

Post Top Ad