EG là gì? Ý nghĩa của từ eg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 1 tháng 1, 2024

EG là gì? Ý nghĩa của từ eg

EG là gì ?

EG là “Endgame” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EG

EG có nghĩa “Endgame”, dịch sang tiếng Việt là “Kết trận”. Giai đoạn cuối cùng của một tình huống, trò chơi, hoặc câu chuyện.
Nó sẽ liên quan đến những sự kiện quyết định kết quả cuối cùng.

EG là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng EG là “Endgame”.

Một số kiểu EG viết tắt khác:
+ Egypt: Ai Cập.
+ Evil Geniuses.
+ Ethylene Glycol: Etylen Glixecol.
+ Example Given: Ví dụ đã cho.

Post Top Ad